Gestegen CO2-prijs kan leiden tot extra kosten, schrijft ArcelorMittal

Volgens Energeia meldt ArcelorMittal in haar jaarverslag dat de gestegen prijs voor emissierechten (EUA’s) tot extra kosten kunnen leiden voor het nemen van maatregelen voor uitstootreductie. Kosten die voor ArcelorMittal ‘een materieel negatief effect op de resultaten en financiële positie kunnen hebben.’

De prijs voor EU Allowences is van 10 naar ruweg 25 euro gestegen in amper een jaar. De passage in het jaarverslag is mogelijk een signaal dat het bedrijf overweegt (extra) investeringen te doen in projecten voor CO2-reductie. Dit is precies waartoe een hogere prijs in het EU ETS moet leiden. Het zou dus ook kunnen inhouden dat het bedrijf rekening houdt met een blijvend hogere prijs voor EUA’s.

Door aanscherping van de regels binnen het ETS en de werking van de geïntroduceerde market stability reserve (MSR) is het niet de verwachting dat de CO2-prijs zomaar terug zal vallen naar de niveau’s van voor 2018. Wel bestaan bedreigingen, zoals de coal phase out. Als kolencentrales uit de markt genomen worden zonder dat de rechten geannuleerd worden, ontstaat mogelijk een prijsdrukkend overschot. Ook de Brexit speelt in dit opzicht een rol.

Bron:
https://energeia.nl/fd-artikel/40080213/door-prijsstijging-emissierechten-begint-co2-uitstoot-pijn-te-doen

Geef een reactie