De top tien luchtvaartmaatschappijen met meeste uitstoot

Nu vrijwel alle uitstootcijfers binnen het EU ETS verzameld zijn, kan een lijstje gemaakt worden. Dit zijn de tien luchtvaartmaatschappijen die het meeste CO2 uitstoten. Onder het ETS vallen alleen vluchten binnen de EU.

Carbon Market Data