Dalende trend CO2-uitstoot in EU ETS over 2018 zet door, met 4,4% reductie

De Nederlandse Emissieautoriteit NEa rapporteerde vandaag de uitstootcijfers over 2018. De dalende trend na de piek in 2015 zet door, zegt de autoriteit. De gestegen prijs voor EUA’s heeft waarschijnlijk hieraan bijgedragen.

Nederlandse ETS-bedrijven hebben in 2018 4,4% minder uitgestoten dan in 2017. De grootste bijdrage kwam van de elektriciteitssector, met 6,6%. De bijdrage vanuit de zware industrie is beduidend lager en komt voorlopig op 1,9%. Pas nadat de NEa de productiecijfers van de industrie compleet heeft, kan bekeken worden of deze daling werkelijk wordt doorgezet. De daling bij de elektriciteitsbedrijven overigens, is geheel toe te schrijven aan minder inzet van kolen.

‘Spectaculaire daling’

Carbon Market Data publiceerde vanochtend eigen cijfers over de uitstootreductie van de EU als geheel. Na verwerking van de geverifieerde uitstootcijfers van 11.200 installaties in de 28 EU-lidstaten, zo’n 94% van de totale uitstoot, komt Carbon Market Data op een daling van 4%. De uitstoot bedroeg voor 2018 1574 miljoen ton CO2.

Deze spectaculaire reductie is het gevolg van de sluiting van kolencentrales, de implementatie van maatregelen voor energie efficiëntie en de toename van hernieuwbare energieproductie.

Nederland haalt 12de plaats

Van alle lidstaten op een rij zijn Portugal, Kroatië en Frankrijk de best presterende landen, met reductiepercentages rond de 10%. Het Verenigd Koninkrijk volgt kort daarom, met 5,79%. Nederland staat op plek 12, in de middenmoot, met 4,26%. Duitsland is 14de, met 3,25%. Hekkesluiters met een gestegen uitstoot zijn o.m. Zweden, België en Finland.

Doel klimaatakkoord in zicht

Voor de Nederlandse situatie komt de NEa met de aanname dat het doel voor 2030 haalbaar zou kunnen zijn: ‘Als deze trend zich voortzet komt de realisatie van de doelstelling van het ontwerp Klimaatakkoord voor 2030 in zicht. Echter, om de doelstelling volledig te realiseren zal de sector jaarlijks gemiddeld nog meer CO2-uitstoot moeten reduceren dan afgelopen jaren is gebeurd.

Bron: Emissieautoriteit

CO2-heffing

Momenteel is de discussie gaande over de invoering van een Nederlandse heffing op CO2-uitstoot, overigens alleen voor ETS-bedrijven. Zo’n heffing, bovenop (of onderop) de EUA-prijs bestaat nergens in de wereld. Zo’n 25 landen kennen een vorm van heffing, maar vrijwel altijd zijn ETS-bedrijven daarvan vrijgesteld. Tegelijk bestaan ongeveer evenveel emissiehandelssystemen die in meer of mindere mate goed werken. Californië valt hierbij op, vanwege de succesvolle bodemprijs, die jaarlijks een trede stijgt. Ook China begint met een handelssysteem, nu in een eerste fase.

Het EU-ETS is het systeem met het grootste volume, wereldwijd. De prijs voor emissierechten (allowences) is met het zicht op fase 4 na 2020 en de introductie van de Market Stability Reserve (MSR) behoorlijk gestegen en handhaaft zich al geruime tijd boven de 20,- euro per ton.

Kenners van emissiehandel, waaronder ook economen, zien weinig in lokale heffingen, waarmee het level playing field dat nu bestaat verstoord zou kunnen worden. Een heffing, bijvoorbeeld in de vorm van een bodemprijs, zou EU-breed overeengekomen moeten worden.

Grote bedreiging voor het EU ETS is het overschot aan rechten in de markt. Hoewel deze in toenemende mate worden weggenomen, is het onduidelijk wat er met reeds toegekende rechten gaat gebeuren, bijvoorbeeld na de Brexit of na de coal phase out in lidstaten, met Duitsland voorop. De Brexit onderhandelingen zijn in ieder geval van invloed op de prijs voor EUA’s in een uiterst volatiele markt.

Bron: EEX Market Data