EU vast op koers voor 50% CO2-reductie in 2030

Als vaststaand EU-klimaatbeleid tot resultaten leidt, ligt de EU vast op koers om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Dit zegt Sandbag (UK) op basis van een studie naar inmiddels door de EU vastgestelde maatregelen. Deze omvatten o.a. de Clean Energy Package, de Mobility Package – beide vastgesteld in januari – en de overeengekomen coal phaseout. Alle maatregelen samen maken het mogelijk de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ruim te halveren ten opzichte van 1990.

Eerdere prognoses van de EU kwamen uit op 46% in 2030. Door ook de uitfasering van kolencentrales zoals deze zijn aangekondigd door lidstaten mee te nemen, komt Sandbag op ruim 50%. De lat mag zelfs hoger, zeggen de onderzoekers. Het aanscherpen van het klimaatbeleid in de komende jaren op onderdelen, maakt reductiepercentages mogelijk oplopend tot zelfs 58%. Dit zal afhangen van de optelsom van 5 kritische factoren, volgens Sandbag: sluiting van kolencentrales, aandeel hernieuwbare energie, groei EV’s en de CO2-prijs in het ETS. Het modelleren van deze factoren laat zien dat bij nog steviger ambities ook grotere reducties haalbaar zijn.

Sandbag pleit met de analyse voor het aanscherpen van het 2030-doel, om te zorgen dat voldoende focus blijft bestaan op het uitvoeren van vastgelegd beleid:

‘There have been so many additional policies agreed in the past 3 years, that the need for uprating the overall ambition has grown all the more necessary. It is crucial to ensure that overall carbon budget, as well as the ETS and ESR carbon budgets, always support the coherence of all these measures. It takes a lot policies working well together to avoid undesirable scenarios. For example to avoid electric cars powered by coal, or to avoid a dash-for-gas in the rush to phase-out coal.’

Het rapport ‘Halfway There’ is hoopvol, maar voor het daadwerkelijk behalen van de doelen zullen alle lidstaten hun bijdrage moeten leveren. Waar een lidstaat achterblijft, zoals Nederland momenteel, zal een ander méér moeten doen.

Meer over het rapport ‘Halfway There’ van Sandbag, kijk hier.