De top 5 oliebedrijven besteden $200 miljoen per jaar aan dwarsbomen klimaatbeleid

De top vijf olie- en gasbedrijven zouden jaarlijks miljoenen besteden om invloed uit te oefenen op klimaatbeleid, door middel van lobby en misleidende communicatiecampagnes. Dit schrijft The Guardian naar aanleiding van een rapport van InfluenceMap.

BP, Shell, ExxonMobil, Chevron en Total voeren volgens Influencemap actief campagne om de voordelen van fossiele brandstoffen te promoten. Als voorbeeld noemt InfluenceMap targeted advertising op Facebook en Instagram in de aanloop naar de Amerikaanse mid-term verkiezingen.

De gewraakte oliebedrijven verwerpen de uitkomsten van het rapport en stellen wel degelijk een beleid te voeren gericht op CO2-reductie. Waarop InfluenceMap stelt: ‘There’s a glaring gap between their words and their actions.’

InfluenceMap is een non-profit ‘Community Interest Company’, een lobbyclub gericht op effectief klimaatbeleid.