Zeehavens keren zich tegen CO2e-belasting

De zeehavens Rotterdam, Amsterdam en Eemshaven zijn fel tegen een mogelijke, extra CO2e-heffing. Wel zien ze mogelijkheden in het inmiddels door PBL van tafel geveegde bonus-malus systeem.

Dit schrijft Technisch Weekblad. De uitspraken van North Sea Port, Port of Amsterdam en Groningen Seaports werden gedaan tijdens het MET Event 2019.

Ook een terugsluis naar innovatie in de industrie vanuit een heffing, werd van de hand gewezen. De uitspraken zijn opvallend, omdat met name de Rotterdamse haven aan concreet klimaatbeleid zegt te werken. De oplossingsrichting voor emissiereductie voor de havens is CCS en men ziet een combinatie mogelijk met lokale ammoniakproductie.

Geef een reactie