EU wil doel voor CO2-reductie aanscherpen naar 55% in 2030

Met maar liefst 369 stemmen voor, 116 tegen en 40 onthoudingen is in het Europese Parlement gestemd voor een motie aangaande de aanscherping van het reductiedoel voor CO2-emissies. De lat is opgetrokken van 40% in 2030 naar 55%, een doel waar ook Nederland andere lidstaten van probeerde te overtuigen.

Aanleiding voor de aanscherping is de prestatie van de EU over de laatste jaren, waarbij een reductie van 45% in 2030 tot de mogelijkheden leek te behoren. Zo’n besluit kan extra ruimte geven aan het versneld invoeren van maatregelen voor een extra beperking van de uitstoot van broeikasgassen.

Aandachtspunt voor Nederland is de eerder gedane toezegging dat, als de EU voor 55% zou gaan, Nederland dan zou volgen.

Gelet op de uitkomsten van de doorrekening van het concept Klimaatakkoord door PBL afgelopen week, is dit op zijn zachtst gezegd problematisch. PBL liet zien dat met huidig beleid misschien 43% gehaald kan worden, maar noemt het halen van de door Nederland beoogde 49% in 2030 ‘zeer onwaarschijnlijk’.

De aanscherping van de EU doelen zal Nederland noodzaken nog meer maatregelen toe te voegen aan het huidige akkoord. In de orde van 2 tot 3 Hemwegcentrales. Echter, de motie die tot instemming leidde is niet juridisch bindend. Bovendien komt voordat echte besluiten genomen kunnen worden, de verkiezing aan bod. Wordt vervolgd.