Lokale carbon tax vergroot kans op carbon leakage, zegt PwC

In opdracht van het ministerie van EZK heeft PricewaterhouseCoopers Advisory (PwC) de effecten van een nationale CO2-heffing voor de industrie onderzocht. Het rapport van dit onderzoek is op 13 maart jl. gepubliceerd en door minister Wiebes naar de Tweede kamer gestuurd.

PwC stelt dat met het EU ETS een relatief gelijk speelveld in Europa bestaat. Een lokale CO2-heffing kan die situatie verstoren. Omdat de onderzochte sectoren behalve energie-intensief ook internationaal verweven zijn, is het risico op carbon leakage groot.

Verder stelt PwC dat ‘een nationale heffing tot gevolg heeft dat de aantrekkelijkheid van industriële activiteit in Nederland afneemt. Afhankelijk van de vormgeving leidt een heffing tot weglek van economische activiteit.’

Ook gaat het rapport in op de besteding van opbrengsten uit het EU ETS en de CO2-heffing, zoals het terugsluizen hiervan naar diezelfde industrie. Dit kan de werking van een heffing verbeteren.

Lees hier het hele rapport: Kamerbrief aanbieding speelveldtoets industrie