Natuur & Milieu wijst plannen luchtvaartsector af

Na ruim een half jaar onderhandelen neemt Natuur & Milieu afstand van het ontwerpakkoord duurzame luchtvaart, als onderdeel van het (concept) Klimaatakkoord. Volgens de milieuorganisatie zijn de plannen ‘volstrekt onvoldoende om de uitstoot van de luchtvaart omlaag te krijgen.’

De onderhandelingen werden gevoerd aan de extra klimaattafel voor de luchtvaart, in juni vorig jaar toegevoegd aan de al bestaande ‘tafels’. Volgens Natuur & Milieu ‘wist de sector vakkundig afspraken voor een ambitieuze CO2-doelstelling uit de teksten te houden.’ Daardoor bleven plannen beperkt tot innovatie en de inzet van biobrandstoffen. De onderhandelingen werden vooral bemoeilijkt omdat de sector de groei van de luchtvaart niet ter discussie wilde stellen.

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu zegt in een nieuwsbericht: ‘Een compleet wereldvreemde randvoorwaarde voor klimaatonderhandelingen. De CO2-uitstoot van de sector kan simpelweg niet dalen als het aantal vluchten blijft groeien. Dat is alsof de bemanning van een zinkend schip zegt: we gaan alleen hozen als we het lek in de bodem niet hoeven te dichten.”

CORSIA

De milieubeweging, die mede Greenpeace vertegenwoordigde en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, heeft haar bezwaren in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet. In die brief bekritiseren ze ook het internationale beleid en de klimaatdoelen van de IATA. Reductieplannen zoals vastgelegd in het programma CORSIA – vorige week gepresenteerd – zijn niet realistisch en ‘volstrekt niet in de geest van het klimaatakkoord van Parijs.

De plannen van CORSIA werden ook al afgeserveerd door Bill Hemmings, van Transport & Environment, tijdens de Argus Emissions Markets Conference in Den Haag, vorige week. CORSIA denkt met innovatie en de inzet van biobrandstoffen de uitstoot te kunnen terugdringen, naast de compensatie (offsetting) van het gros van huidige emissies. Vooral het gebrek aan transparantie en risico’s op dubbeltelling van rechten wordt CORSIA verweten.