‘Deskundigen positief over CO2-project in veenweide

Het project Valuta voor Veen is positief ontvangen door een Commissie van Deskundigen voor de Nationale Koolstofmarkt. ,,Dit is een goed voorbeeld van het soort projecten dat we willen hebben. Ook de voorgestelde werkmethode is goedgekeurd”, verklaart woordvoerder Hans Westerhoven van de Nationale Koolstofmarkt. Dit schrijft de Leeuwarder Courant.

Door het waterpeil in veenweidegebieden te verhogen kan de uitstoot van broeikasgassen, waaronder methaan, beperkt worden. Dergelijke veelal agrarische gebieden kunnen dan niet meer gebruikt worden voor landbouw. Om agrarische bedrijven te compenseren voor de productiederving is geld nodig. Door aan de vermeden CO2-uitstoot gecertificeerde carbon credits te koppelen en deze te verhandelen, ontstaat een kasstroom waarmee het omzetverlies overkomen kan worden. Deze certificering wordt mogelijk gemaakt middels de Nationale Koolstofmarkt.